Contacte

Home/Contacte

Construccions Josep Alsina, SL

null
Formulari de contacte Construccions Alsina SL
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
De conformitat amb el nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPDUE), Reglament UE 2016/679, l’informem que les dades obtingudes d’aquest formulari s’incorporaran a la nostra base de dades, sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li la informació sol·licitada. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició comunicant-ho per escrit.
Protecció de dades